Wie steunen ons?

Alle Coornhert-activiteiten 2018 samen kosten ca. € 19.500,-. Dat bedrag is bijeengebracht door een groot aantal organisaties en instellingen. Sommige organisaties steunen ons (ook) in natura door het leveren van menskracht, beschikbaar stellen van ruimten etc. Ons programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Coornhert Lyceum, Cultuurstimuleringsfonds Haarlem, Doopsgezinde Gemeente Haarlem, Gemeente Haarlem, Grafisch Atelier Haarlem, Haarlem Marketing, Historische Vereniging Haerlem, J.C. Ruigrok Stichting, Meervilt! Haarlem, Museum Haarlem, Noord-Hollands Archief, Prins Bernhard Cultuurfonds afd. Noord-Holland, Stichting Fonds van wijlen dr. Jacobus van Zanten, Stichting Hof van Jan, Stichting Katholieke Openbare Bibliotheek te Haarlem, Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief.

Bedankt!