Jaarprogramma 2018

Hier vindt u het complete programma van activiteiten, die door of onder auspiciën van de Stichting Coornhertjaar Haarlem 2018 worden georganiseerd, waaronder lezingen, tentoonstellingen en stadswandelingen. Alle activiteiten zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk. De meeste activiteiten zijn gratis. Voor de lezingen is vanwege het beperkt aantal plaatsen vooraf opgave vereist. U bent van harte welkom!

Klik hier om het volledige programma te downloaden.

Boeiende lezingen

  •  15 mei 2018 Inleidende lezing over Coornhert door prof. dr. Mirjam van Veen

Plaats: Doopsgezinde Kerk, Frankestraat 24, Haarlem.

  • 5 juni 2018 ‘Coornhert als prentmaker en inspirator van kunstenaars’, door prof. dr. Ilja Veldman

Plaats: Janskerk, publiekscentrum van het Noord-Hollands Archief, Jansstraat 40, Haarlem.

  •  13 juli 2018 ‘Coornhert, Willem van Oranje en de Opstand’, door Wim Cerutti

Plaats: Gravenzaal van het stadhuis, Grote Markt 2, Haarlem.

  • 18 oktober 2018 ‘Sporen van Coornhert in Haarlem’, door Peter van Wingerden

Plaats: Sociëteit Vereeniging, Zijlweg 1, Haarlem. De lezing begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur inloop met koffie/thee. Drankje na afloop. Toegang: gratis. Opgave vooraf vereist. Klik hier om je aan te melden.

Drie bijzondere tentoonstellingen

  •  ‘Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590): leven, werk en denkbeelden van een strijdbare Haarlemse humanist’

in de Hoofdwacht, Grote Markt 17 (hoek Smedestraat), van 14 april tot en met 16 september. Geopend: vrijdag/zaterdag/zondag van 13.00-17.00 uur. Op 8 en 9 september (Open Monumentendagen) geopend zaterdag van 10.00-17.00 en zondag van 12.00-17.00 uur. Toegang gratis.

  • ‘Coornhert als prentmaker en inspirator van kunstenaars’

in de Janskerk, publiekscentrum van het Noord-Hollands Archief, Jansstraat 40, van 16 april tot en met 8 juni.

  • ‘Coornhert door de ogen van nu’

Werk van leerlingen van het Coornhert Lyceum geïnspireerd door Coornhert in Museum Haarlem, onderdeel Het Gasthuis, Groot Heiligland 47, van 13 april tot en met 30 juni. De tentoonstelling werd in verband met succes verlengd tot 1 augustus.

Een avond met kunst en muziek

19 september: ‘Kunst en muziek rond Coornhert’ in de Gravenzaal van het stadhuis. Kunstvoorstelling ‘Coornhert in beeld’ door Han van Hagen, bekend om zijn sprankelende presentaties! Brigitte van Hagen, sopraan, brengt teksten van Coornhert die op muziek zijn gezet. Verder vertolkt zij o.a. liederen van Monteverdi en Huygens. Aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur inloop met koffie/thee. Drankje na afloop. Toegangsprijs € 17,50 (consumpties inbegrepen). Opgave en betaling vooraf vereist.

Meer weten en opgeven/betalen? Klik hier

Terug in Coornherts drukkerij

Coornhert-drukkerij in het onderhuis van de Hoofdwacht, Grote Markt 17. Hier worden drukdemonstraties gegeven en kunnen bezoekers, met behulp van deskundige drukkers, een eigen druksel vervaardigen met een tekst van Coornhert. Er is ook een kleine expositie te zien over de boeken en pamfletten die door Coornhert hier zijn gedrukt en over oude drukkerijen. Geopend op zes zondagen van 14.00-17.00 uur, te weten zondag 15 april, zondag 20 mei, zondag 17 juni, zondag 15 juli, zondag 19 augustus en zondag 16 september. Tijdens de Open Monumentendagen ook geopend zaterdag 8 september 10.00-17.00 uur en zondag 9 september 12.00-17.00 uur.

In 1561 begon Coornhert samen met schepen/burgemeester Jan van Zuren een boekdrukkerij. De drukkerij was gevestigd in het onderhuis van het in oorsprong dertiende-eeuws pand dat nu bekend staat als de Hoofdwacht. In die tijd was dit het woonhuis van Van Zuren. De drukkerij heeft overigens maar een paar jaar bestaan. Precies op de plek waar 450 jaar geleden Coornhert zijn drukkerij had, wordt ter gelegenheid van het Coornhertjaar 2018 een drukkerswerkplaats ingericht, met een oude drukpers, letterkasten, met loden letters die ook in de tijd van Coornhert werden gebruikt en oud drukkers gereedschap. De drukkerij is een project van Hof van Jan, stichting tot behoud van het (typo)grafisch erfgoed, een collectief van vier Haarlemse marge-drukkers onder wie Nop Maas en Bubb Kuyper. Er wordt voor dit project samengewerkt met Paul van Marissing van het Grafisch Atelier Haarlem.

In de voetstappen van Coornhert

Coornhert heeft lang in Haarlem gewoond en gewerkt en heeft hier zijn sporen achtergelaten. In het centrum van Haarlem is een wandeling uitgezet waarbij de belangrijkste met Coornhert verbonden plekken worden aangedaan. Klik hier om de stadswandeling te downloaden. U kunt deze wandeling van circa anderhalf uur ook onder leiding van een deskundige stadsgids maken. Data: zaterdag 21 april, zaterdag 19 mei, zaterdag 16 juni, zaterdag 21 juli, zaterdag 18 augustus, zaterdag 15 september en zaterdag 20 oktober. Start: 13.00 uur bij de VVV, stadhuis, Grote Markt 2. Kosten € 7,50,- p.p., ter plaatse te voldoen. Opgave vooraf vereist. U kunt boeken via 023-5317325 en via info@vvvhaarlem.nl

Welkom in het Coornhert Lyceum

Het Coornhert Lyceum, opgericht in 1947, is een Haarlemse openbare school van voortgezet onderwijs (mavo, havo, atheneum, gymnasium) met ruim 1.750 leerlingen en zo’n 170 medewerkers, waarvan 120 docenten. Het Coornhert Lyceum is enthousiast ingehaakt op het Coornhertjaar Haarlem 2018 en heeft een heel programma voor leerlingen en docenten ontwikkeld, om nader kennis te maken met leven, werk en denkbeelden van Coornhert. In de school zijn verschillende kunstobjecten (een beeld, een wandplastiek en een glas-in-loodraam) die verband houden met Coornhert, maar die de meeste Haarlemmers niet kennen. In het kader van het Coornhertjaar wordt de school enkele keren opengesteld, zodat u die Coornhert-objecten kan komen bewonderen. Ook ouders/verzorgers van leerlingen zijn dan welkom. U krijgt een rondleiding met deskundige toelichting en na afloop een drankje. Openstelling van het Coornhert Lyceum, Lyceumlaan 1 (Haarlem-Zuid), vrijdag 25 mei, vrijdag 14 september, vrijdag 28 september. Aanvang 16.00 uur, einde 17.30 uur. Toegang gratis.

Was Coornhert een humanist?

Het Coornhert Lyceum organiseert een middag met een voordracht ‘Humanistisch onderwijs en opvoeding’ door Boris van der Ham, oud-lid van de Tweede Kamer en voorzitter van het Humanistisch Verbond. Datum: 15 mei, aanvang 15.00 uur, inloop vanaf 14.30 uur. Plaats: Aula Coornhert Lyceum, Lyceumlaan 1, Haarlem-Zuid. De lezing is vooral bedoeld voor leerlingen, hun ouders/verzorgers en medewerkers van het Coornhert Lyceum, maar is ook (tot een beperkt aantal) toegankelijk voor geïnteresseerde derden. Toegang gratis. Opgave vooraf vereist. Opgeven is op dit moment nog niet mogelijk.

Open Monumentendagen

De Hoofdwacht, Grote Markt 17 is op 8 en 9 september geopend, zaterdag 10.00-17.00 uur, zo. 12.00-17.00 uur. De tentoonstelling over Coornhert is hier dan nog te zien. Drukdemonstraties in de kelder.

Historisch Café

Het Historisch Café is een avond voor iedereen met belangstelling voor de geschiedenis van Haarlem en omstreken en wordt sinds 2011 vijf keer per jaar gehouden, steeds met een ander thema. Het is een initiatief van het Noord-Hollands Archief en wordt georganiseerd in samenwerking met de Historische Vereniging Haerlem, de Stichting Historisch Schoten, Museum Haarlem en de Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief. Het officiële programma duurt tot ca. 21.30 uur en kent een magazine-achtige opzet met elementen als korte lezingen, muzikale intermezzo’s door het trio Bijlsma²Hooglugt, de vertoning van historische filmbeelden en een gesproken column.

19 november: Historisch Café gewijd aan Coornhert. Plaats: Janskerk, publiekscentrum van het Noord-Hollands Archief, Jansstraat 40. Aanvang: 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur inloop met koffie/thee. Drankje na afloop. Toegangsprijs € 4,-. (ter plaatse te voldoen). Opgeven is op dit moment nog niet mogelijk.

Meer weten over Coornhert?

Over Coornhert is wel het een en ander geschreven, maar de publicaties zijn vaak verouderd, uitverkocht of wel erg wetenschappelijk en moeilijk toegankelijk. Op 13 april 2018 verschijnt bij de Haarlemse uitgever Loutje een boekje dat bedoeld is als inleiding op de figuur Coornhert: Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590): leven, werk en denkbeelden van een strijdbaar Haarlems humanist. Full color, rijk geïllustreerd, 80 pagina’s. Het is geschreven door drie bestuursleden van de Stichting Coornhertjaar Haarlem 2018: Wim Cerutti, Peter van Wingerden en Maria van Vlijmen. Jos Wienen, burgemeester van Haarlem en een groot bewonderaar van Coornhert, schrijft het voorwoord. Ook is een bijdrage opgenomen van Henk Tameling, rector van het Coornhert Lyceum. U kunt het boekje vanaf 14 april aanschaffen voor € 10 bij verschillende boekhandels in Haarlem en in Heemstede.