Links

Coornhert Lyceum

Het Coornhert Lyceum, opgericht in 1947, is een Haarlemse openbare school van voortgezet onderwijs (mavo, havo, atheneum, gymnasium) met ruim 1750 leerlingen en zo’n 170 medewerkers, van wie 120 docenten. Het Coornhert Lyceum heeft enthousiast ingehaakt op het Coornhertjaar Haarlem 2018 en heeft een heel programma voor leerlingen en docenten ontwikkeld, om nader kennis te maken met leven, werk en denkbeelden van Coornhert. Zo wordt het Coornhert Lyceum enkele keren opengesteld, zodat Haarlemmers verschillende kunstobjecten in de school die verband houden met Coornhert (beeld, wandplastiek en een glas-in-loodraam) kunnen komen bewonderen.

[su_button url=” https://www.coornhert.nl/kunst-en-cultuur/coornhert-academie/coornhert-academie-workshops/” target=”blank” icon=”icon: bank”]Ga naar de site van het Coornhert Lyceum[/su_button]

Coornhert Stichting

De Coornhert Stichting is in 2007 opgericht. De zwaartepunten van (1) het streven naar een publieksgerichte cultuuroverdracht, (2) de bevordering van een ethisch-humanitaire grondhouding van tolerantie en (3) het stimuleren van de zin voor letterkunde en kunst(en) keren terug in de doelstellingen van de Coornhert Stichting.

[su_button url=”http://www.coornhertstichting.nl/coornhert/50Organisatie/” target=”blank” icon=”icon: bank”]Ga naar de site van de Coornhert Stichting[/su_button]

Doopsgezinde Gemeente Haarlem

De kerk van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem, de zgn. Grote Vermaning, is als schuilkerk gebouwd in 1683. In 1757 werd de opvallende toegangspoort aan de Grote Houtstraat (nr. 43) gebouwd. De kerkingang nu is aan de Frankestraat nr. 24. Het gedachtengoed van de Doopsgezinden kent ongetwijfeld raakvlakken met de denkbeelden van Coornhert. De Doopsgezinde Gemeente verleent aan de Stichting Coornhertjaar Haarlem 2018 op 15 mei gastvrijheid. Dan houdt prof. dr. Mirjam van Veen een inleidende lezing over Coornhert in de Doopsgezinde Kerk.

[su_button url=”http://www.vdgh.nl/” target=”blank” icon=”icon: bank”]Ga naar de site van de Doopsgezinde Gemeente Haarlem[/su_button]

Historische Vereniging Haerlem

De Hoofdwacht op de Grote Markt hoek Smedestraat, een oorspronkelijk dertiende-eeuws pand, is sinds 1919 de hoofdzetel van de in 1901 opgerichte Historische Vereniging Haerlem, die zo’n 1750 leden telt. In het grote vertrek op de verdieping, dat op 13 april de naam Coornhert Zaal zal krijgen, is vanaf 14 april tot en met 16 september een tentoonstelling te zien ‘Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590): leven, werk en denkbeelden van een strijdbaar Haarlems humanist’. De tentoonstelling gaat in op vragen als: Hoe kwam hij aan de kost? Met wie ging hij om? Welke functies oefende hij uit? Wat was zijn rol tijdens de Opstand? Hoe werkte hij samen met Willem van Oranje? Waarom moest hij regelmatig naar Duitsland vluchten? Wat waren zijn denkbeelden. Wat is zijn betekenis voor onze tijd? De Historische Vereniging Haarlem geeft dit jaar, onder andere in de digitale Nieuwsbrief die elk kwartaal verschijnt en in het maandelijkse Haerlem Nieuws veel aandacht aan het Coornhertjaar. Voor meer gegevens, ga naar de website van de Historische Vereniging Haerlem.

[su_button url=”http://www.haerlem.nl/” target=”blank” icon=”icon: bank”]Ga naar de site van de Historische Vereniging Haerlem[/su_button]

Hof van Jan

De Hof van Jan is een in 2011 opgericht collectief van vier margedrukkers, te weten Nop Maas, Bubb Kuyper, Jaap Blansjaar en Thomas van Grafhorst. Ze maken gezamenlijk gebruik van een werkruimte in het centrum van Haarlem, waar ze twee FAG-proefpersen, een handdegel, een trapdegel, een etspers, een offset-proefpersje en diverse bokken met loden letters tot hun beschikking hebben. Het viertal heeft zich verenigd in een stichting tot behoud van (typo)grafisch erfgoed. Het staat open voor samenwerking met auteurs en beeldende kunstenaars. De stichting realiseert haar doelstelling door het daadwerkelijk vervaardigen en onder de aandacht brengen van op ambachtelijke wijze geproduceerd drukwerk; door dienstverlening met de aanwezige apparatuur aan beeldende kunstenaars en door het geven van voorlichting over het drukkersambacht aan scholieren en andere belangstellenden. De Hof van Jan doet enthousiast mee met het Coornhertjaar. Nop Maas, Bubb Kuyper hebben een drukkerswerkplaats ingericht in het onderhuis van de Hoofdwacht, waar ooit de drukkerij van Coornhert was gevestigd. Hier worden van 15 april t/m 16 september op een aantal zondagmiddagen drukdemonstraties gehouden en kan men zelf enkele teksten van Coornhert drukken.

[su_button url=”http://www.hofvanjan.nl/” target=”blank” icon=”icon: bank”]Ga naar de site van de Hof van Jan[/su_button]

Humanistisch Verbond

Het Humanistisch Verbond maakt zich sterk voor menselijke waardigheid in vele facetten. Dit werkt de organisatie uit in vijf investeringprogramma’s voor de komende beleidsjaren: Vrijheid van denken, met zorg naar elkaar omzien, onderwijs, zelfbeschikking en inspiratie voor het leven. Voorzitter is sinds eind 2012 Boris van der Ham. Deze verzorgt op 15 mei, aanvang 15.00 uur, inloop vanaf 14.30 uur in de Aula van het Coornhert Lyceum, Lyceumlaan 1, Haarlem-Zuid in het kader van het Coorngertjaar 2018 Haarlem een voordracht met de titel ‘Humanistisch onderwijs en opvoeding’. De voordracht is vooral bedoeld voor leerlingen, hun ouders/verzorgers en medewerkers van het Coornhert Lyceum, maar is ook (tot een beperkt aantal) toegankelijk voor geïnteresseerde derden.

[su_button url=”http://www.humanistischverbond.nl/” target=”blank” icon=”icon: bank”]Ga naar de site van het Humanistisch Verbond[/su_button]

Museum Haarlem

Museum Haarlem is hét stadsmuseum van Haarlem en Zuid-Kennemerland. Het museum vertelt het verhaal van de recente en de oude geschiedenis van de stad en zijn omgeving. De organisatie bestaat uit een bestuur, directeur, hoofd museale zaken en circa 120 vrijwilligers. In Museum Haarlem wordt van 13 april t/m 21 mei een tentoonstelling gehouden van werk van leerlingen van het Coornhert Lyceum, gemaakt in verband met het Coornhertjaar Haarlem 2018.

[su_button url=”https://www.museumhaarlem.nl/” target=”blank” icon=”icon: bank”]Ga naar de site van het Museum Haarlem[/su_button]

Noord-Hollands Archief

Het Noord-Hollands Archief is een culturele schatkamer van formaat en allure, met ruim 2.500 archieven en collecties, die in totaal meer dan 50.000 strekkende meter archief beslaan. Veel archieven zijn ook digitaal te raadplegen en gratis te downloaden. De bibliotheek telt bijna 60.000 titels. Aan beeldmateriaal (foto’s, negatieven, kaarten, plattegronden, prenten, tekeningen, (prentbrief)kaarten) zijn zo’n 4,5 miljoen stuks aanwezig, waarvan er circa 250.000 op internet zijn te raadplegen en gratis zijn te downloaden. Het Noord-Hollands Archief is voor iedereen gratis toegankelijk en is dé plek voor wie wil weten hoe het was. In het publiekscentrum van het Noord-Hollands Archief, de Janskerk, wordt van 16 april t/m 8 juni een tentoonstelling gehouden over Coornhert als prentmaker en inspirator voor kunstenaars. En op 5 juni houdt de samensteller van deze tentoonstelling Prof. dr. Ilja Veldman hier een lezing.

[su_button url=”http://noord-hollandsarchief.nl/” target=”blank” icon=”icon: bank”]Ga naar de site van het Noord-Hollands Archief[/su_button]

Sociëteit Vereeniging

Sociëteit Vereeniging, opgericht in 1856, is een ontmoetingsplek van ongeveer 300 leden, mannen en vrouwen, gehuisvest in een monumentaal pand, Zijlweg 1. Er vinden zo’n 150 evenementen per jaar plaats, voor en door leden, maar ook derden zijn welkom. Zo houdt Peter van Wingerden er op 18 oktober een lezing in het kader van het Coornhertjaar.

[su_button url=”http://societeitvereeniging.nl/” target=”blank” icon=”icon: bank”]Ga naar de site van Sociëteit Vereeniging[/su_button]

80 jaar oorlog

Op deze website vind je een overzicht van alle activiteiten tijdens dit nationale herdenkingsjaar, van nagespeelde veldslagen tot theaterstukken en van bevrijdingsfestivals tot lezingen. Zo ontdek je de Tachtigjarige Oorlog bij jou in de buurt of juist verder weg. We vullen dit overzicht regelmatig aan, dus houd deze website en #80jaaroorlog in de gaten.

[su_button url=”https://80jaaroorlog.ntr.nl/venue/janskerk-haarlem” target=”blank” icon=”icon: bank”]Ga naar de site van 80 Jaar Oorlog[/su_button]