Bestuur

mr. W.G.M. (Wim) Cerutti, voorzitter
mr. E.H. (Edzo) Huisman, secretaris
R. (René) van Bruggen RA, penningmeester
drs. M.G.A. (Maria) van Vlijmen, lid en
mr. P. (Peter) van Wingerden, lid.

Beschermheer is drs. J. (Jos) Wienen, burgemeester van Haarlem