Bestuur

mr. W.G.M. (Wim) Cerutti, voorzitter
mr. E.H. (Edzo) Huisman, secretaris
mr. L.J. (Bert) van Apeldoorn, penningmeester
drs. M.G.A. (Maria) van Vlijmen, lid en
mr. P. (Peter) van Wingerden, lid.

Beschermheer is drs. J. (Jos) Wienen, burgemeester van Haarlem