ANBI gegevens

De stichting heeft de status van een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit heeft voor de donateurs van onze stichting interessante fiscale voordelen. Particulieren kunnen  in hun aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de bijdrage van maximaal € 5.000 als gift aftrekken; bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen zelfs 1,5 keer. De volledige ANBI-gegevens kunt u hier raadplegen. Uw vrijwillige bijdrage op bankrekening NL12 RABO 0324 0717 95 is van harte welkom!

Bijlage: jaarstukken 2017/2018 en 2019