ANBI gegevens

De stichting heeft de status van een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit heeft voor de donateurs van onze stichting interessante fiscale voordelen. Particulieren kunnen  in hun aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de bijdrage van maximaal € 5.000 als gift aftrekken; bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen zelfs 1,5 keer. De volledige ANBI-gegevens kunt u hier raadplegen. Uw vrijwillige bijdrage is van harte welkom!